Abonneren  Inloggen

Oerlemans Plastics via GOC-opleiding naar duurzaam inzetbare flexodrukkers

8 juli 2024

GOC verzorgt flexo- en diepdruktrainingen voor flexibele verpakkingen. Deze opleidingen helpen grafimediabedijven aan duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Oerlemans Plastics, producent van flexibele plastic verpakkingen, maakte hier gebruik van. Acht medewerkers volgden op de productielocatie in het Brabantse Giessen de GOC-opleiding Machine Operator Flexo Rotatie. Over de inhoud en het effect van deze opleiding spraken we met hoofd Drukkerij Ronald Couwenberg.

Oerlemans Plastics is onderdeel van OPACK- GROUP, dat een volledig assortiment specialistische, flexibele folies en verpakkingen in papier en kunststof varianten levert. In Giessen wordt volledig in eigen beheer plastic flexodrukwerk geproduceerd: vanaf het kunststof granulaat komt via het proces van blaasfolie-extrusie folie tot stand die vervolgens wordt bedrukt, voornamelijk op 3 Windmöller & Hölscher flexodrukpersen. Uniek is het onafhankelijk opererende OPACKGROUP Repro Centre (ORC), waar drukwerkaanvragen van klanten technisch worden getoetst en gelithografeerd voor flexodruk. Klanttoepassingen variëren van transparant bedrukte zakjes voor bijvoorbeeld bakkerijen tot verpakkingen met hoogwaardig drukwerk voor onder meer levensmiddelen en potgrond. Essentieel voor de toekomst van de onderneming is onder meer de beschikbaarheid van duurzaam inzetbaar personeel in de veranderende wereld van flexodruk.

Hoe kwam de door GOC verzorgde, bedrijfsinterne opleiding Machine Operator Flexo Rotatie tot stand?

‘Wij beschikten over medewerkers die enkele jaren ervaring aan de machine hadden, maar die hier ongeschoold waren binnengekomen. Wij lieten deze medewerkers de afgelopen jaren onder toezicht van een ervaren machine-operator aan de praktijk proeven. Na die periode hebben we 8 medewerkers benaderd voor scholing, zodat zij ook zelfstandig aan de flexodrukpers kunnen werken. En natuurlijk kunnen zij bij vragen altijd nog terecht bij een machine-operator aan een van onze andere flexodrukpersen, of bij hun teamleider. Over die scholing kwam ik samen met een collega in gesprek met onze vaste opleidingspartner GOC. Dat overleg resulteerde in de afname van de opleiding “Machine Operator Flexo Rotatie”.’

Afmetingcontrole verpakkingsfolie bij flexodrukpers.

Wat houdt deze opleiding in?

‘Het betreft een door GOC ontwikkelde opleiding voor flexodrukkers. Maar in het aanbod van deze opleiding bij Oerlemans Plastics is natuurlijk – in afstemming vooraf – wel rekening gehouden met de context van dit bedrijf. Zo ging het in deze opleiding puur over het flexodrukken op flexibele plastic verpakkingen, en niet op papier. Ander voorbeeld: in tegenstelling tot bijna alle andere flexodrukkers beschikken wij over een eigen, onafhankelijk Repro Centre. Daar toetsen wij de technische voorwaarden om het drukresultaat in lijn te krijgen met de verwachtingen van de klant zoals die in het grafische ontwerp zijn weergegeven. Ook dit Repro Centre heeft een rol gekregen in de uitwerking van deze GOC-opleiding bij Oerlemans Plastics.’

Hoe was de opleiding opgebouwd en wat leerden de cursisten concreet?

‘De opleiding bestond uit 4 themadagen en een praktijkdag bij Oerlemans Plastics zelf, en een bezoek aan Apex International, de producent van onze rasterwalsen. Het examen bestond uit het maken van een aantal portfolio-opdrachten op de werkplek gedurende de verschillende opleidingsdagen, en het maken van een eindopdracht. De inhoud bestond uit een combinatie van basisbeginselen en laatste trends. We begonnen met een introductie op het flexodrukproces en uitleg over de markt en toekomst van flexodruk.

De tweede opleidingsdag werd ingezoomd op de basisinstellingen van de machine. Dag 3 stond in het teken van productievoorbereiding: de te gebruiken drukvorm, de montage van de beelddragers op de cilinder en de reiniging van de drukvorm. Zo leerden de cursisten waarom het zo belangrijk is dat, als je in bijvoorbeeld 6 kleuren drukt, alle 6 beelddragers even recht geplakt moeten zitten, want mooi drukwerk staat of valt al met het monteren van die beelddragers.

Ook werd er aandacht besteed aan drukinkt en de inktvoorbereiding. In ons Repro Centre beschikken wij over een lokaal waar wij kleuren mengen en drukinkten voorbereiden. Wij lieten de cursisten nadenken over de vraag hoe je de kleuren in een door de klant geleverd grafisch ontwerp uitsplitst naar het aantal kleuren waarin we gaan drukken. Gebruiken we een blauwe kleur in dat design bijvoorbeeld door een steunkleur blauw toe te voegen aan de 4 fullcolourkleuren? Of gaan we – bij minder klantbudget – die kleur blauw opbouwen door kleurmenging? En hoe pak je dat dan aan? In het vervolg van de cursus besteedden we ook veel aandacht aan kwaliteit en onderhoud.’

Hoe kijk jij als hoofd Drukkerij terug op dit opleidingstraject?

‘Positief. Het heeft geleid tot medewerkers met een hoger niveau van kennis en vaardigheden, die daardoor duurzamer inzetbaar zijn. Ook leidt het tot een nog hogere betrokkenheid bij het werk, en een stukje extra trouw aan ons bedrijf. De lijnen met GOC zijn kort en wij kennen hun ervaren docenten al jaren. Een goede inhoud is één ding. Maar het succes staat of valt met een vakkundige docent die leerlingen enthousiasmeert. Daarvan was zeker sprake.’

Deze draagtas van Oerlemans Plastics, won
in 2023 een EFTA Award tijdens het jaarlijkse prijzengala voor flexodrukkers.

Gastdocent GOC: ‘Nooit eerder zo’n gemotiveerde groep’

Wouter de Ridder was namens GOC gastdocent tijdens de opleiding Machine Operator Flexo Rotatie. Hij blikt kort terug: ‘Ik heb weinig tot nooit een groep cursisten meegemaakt die zo gemotiveerd was. Iedereen wilde echt leren. Men stelde tijdens de opdrachten, maar ook via e-mail, allerlei vragen. Zo vroegen cursisten bij een praktijkopdracht of ze de procesvariabelen goed hadden ingesteld, bijvoorbeeld de volgorde van het afstellen van een rakelsysteem op de rasterwals.’

GOC & Oerlemans bewegen mee met evolutie in Flexodruk

De relatie van Oerlemans Plastics en GOC gaat zo’n 30 jaar terug. In die periode is de flexodruktechniek – waarbij een flexibele drukplaat via een roterende cilinder inkt overbrengt op het substraat – danig doorontwikkeld. Hoofd Drukkerij Ronald Couwenberg geeft enkele voorbeelden: ‘Destijds drukten wij nog met een 24-raster: 24 puntjes op een centimeter. Nu kunnen wij hoogwaardige toepassingen drukken met een raster van 60 tot wel 70. Beelddragers worden nu ook anders belicht en gereprografeerd. En waar we destijds kleuren visueel beoordeelden met een kleurenwaaier, doen we dat nu digitaal. Ook worden andere liniaturen en graveringen bij rasterwal- sen gebruikt, waardoor je een betere lediging krijgt, en een mooiere inktoverdracht naar het substraat. Ondanks de technologische vooruitgang blijft gedegen scholing nodig om de potentie van die technologie te benutten. Via GOC- trainingen brengen en houden wij de kennis en vaardigheden van ons productiepersoneel op het gewenste peil.’

Oerlemans Plastics voldoet aan hoogste kwaliteitseisen

Pieter Molenaar, manager van het Oerlemans Repro Centre, legt uit dat Oerlemans Plastics voldoet aan steeds hogere klantverwachtingen: ‘De klanteisen bij flexibele verpak­kingen richten zich voorname­lijk op de kwaliteit van het drukwerk. Het verschil tussen bedrukte folies in koperdiep­druk en flexodruk was voor­ heen met het blote oog waar­neembaar. Flexopolymeer plaatproducenten hebben de kloof tussen koperdiepdruk en flexodruk echter weten te slechten. Grove rasterliniatu­ren (het aantal rasterpunten per centimeter) en rasterver­lopen die abrupt eindigen, behoren hierdoor tot het verle­den. Met een bedrukking die aan die hoogste kwaliteit voldoet, de draagtas die in dit artikel is afgebeeld, won Oer­lemans Plastics bij de EFTA Awards in 2023 de hoofdprijs.’

Foto boven: De cursisten tijdens een praktijkmiddag bij de flexodrukpers, samen met GOC-docent Wouter de Ridder (rechts) en Ronald Couwenberg, hoofd drukkerij bij Oerlemans Plastics (in blauwe overall).

Tekst: Wim Danhof | Fotografie: Pim Ras


Wil je het nieuwste PRINTmatters magazine thuis ontvangen?

Neem een proefabonnement en kies voor nalevering