Abonneren  Inloggen

Column: Werknemer vangt bot bij kantonrechter

3 juni 2024

Kantonrechters vellen dagelijks een oordeel over uiteenlopende geschillen, waar volop ruimte is voor interpretatie van begrippen als ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ of ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Die begrippen verschillen per zaak en de uitslag is soms verrassend, maar ook rechtvaardig, schrijft Margreeth Colenbrander, juridisch adviseur Dienstencentrum. Zo ook in dit voorbeeld.

Een 57-jarige werknemer, met ruim 25 dienstjaren als Hoofd Facilitaire Dienst, staat centraal in een arbeidsconflict dat tot een juridische strijd leidt. Sinds 2017 beoordeelt haar leidinggevende het functioneren als onvoldoende. Communicatieproblemen – ze is bot – en gebrek aan structuur in haar werk. Ook weigert ze – zonder duidelijke reden – akkoord te gaan met het nieuwe personeelshandboek. Incidenten stapelen zich op; gesprekken helpen niet. Integendeel, de medewerker vindt dat ze uitstekend werk aflevert. Allemaal niet bevorderlijk voor de arbeidsrelatie.

Na diverse pogingen het functioneren te verbeteren, biedt de werkgever haar in 2020 een ontslagvergoeding van € 70.000. Ze weigert en geeft haar leidinggevenden de schuld, die volgens haar onvoldoende rekening met haar houden. Werkgever schakelt een coach in om de lucht te klaren en de arbeidsverhouding te normaliseren. Maar de werknemer blijft weerstand bieden en ongepast gedrag vertonen, zoals vertrouwelijke informatie over collega’s verspreiden. Zij dient een voorbeeld te zijn waar het gaat om integriteit en discretie. Logisch toch?

‘Ik vind het ongepast dat je schrijft dat je geduld opraakt’

Niet voor deze medewerker. Meermalen zegt zij de coaching af, komt werken op een vrije dag en weigert op een roosterdag te werken. De werkgever heeft engelengeduld en blijft evaluatiegesprekken inplannen. Als zij opnieuw een afspraak niet nakomt en werkgever haar e-mailt, reageert zij met: ‘Ik vind het ongepast dat je schrijft dat je geduld opraakt en dat je niet aan de gang kunt blijven.’

De maat is vol als werknemer de werkgever schriftelijk beschuldigt van intimidatie, discriminatie en psychische manipulatie. De werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, want hij kan niet meer positief naar de toekomst kijken. Tijdens het laatste gesprek had ze meermaals geschreeuwd dat het schandalig was hoe ze werd behandeld en ze weigerde haar leidinggevenden een hand te geven. De medewerker verzoekt de rechter haar een ontslagvergoeding van € 125.000 toe te kennen mocht hij tot ontbinding overgaan.

Wat doet de rechter? Hij ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar zonder enige ontslagvergoeding! Hij stelt dat de werknemer jarenlang haar eigen ‘koninkrijkje’ probeerde te creëren en zich niets aantrok van haar leidinggevenden. Onacceptabel, aldus de rechter. Een uitspraak waar iedereen – behalve werknemer – vrede mee kan hebben!

Margreeth Colenbrander is juridisch adviseur Dienstencentrum.


Deze column verscheen eerder in PRINTmatters magazine. Het magazine ook ontvangen?

Neem een proefabonnement