Abonneren  Inloggen

Vakbonden reageren teleurgesteld op eindbod Grafimedia-cao

22 mei 2024

De vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op het eindbod van de werkgevers met betrekking tot de Grafimedia-cao. PRINTmatters sprak met vakbonden CNV en De Unie.

Het eindbod omvat een cao met een looptijd van 24 maanden, per 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026. Gedurende de looptijd van de cao worden de feitelijke uurlonen - d.w.z. de vast overeengekomen bruto uurlonen - verhoogd, en wel als volgt:

  • per 1 juli 2024 met 6%
  • per 1 juli 2025 met 4%

Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke voorstellen gedaan ten aanzien van decentrale invoeringsafspraken en bedrijfseigen regelingen, het nieuwe loongebouw ORBA en het taalgebruik binnen de cao.

Reactie vakbond CNV: ‘Heel teleurstellend eindbod’

CNV-onderhandelaar Laura Vermeulen: ‘Dit eindbod is heel erg teleurstellend. De vorige cao had een lange looptijd, van 27 maanden, met daarin maar 6,5% loonsverhoging. In deze periode zijn de prijzen natuurlijk gigantisch gestegen. Daarom werd er nu echt wel wat verwacht. Er is in deze sector dringend koopkrachtbehoud nodig. Wij krijgen van bij ons aangesloten grafische werknemers zorgelijke signalen dat zij moeite hebben met het betalen van de vaste lasten. De reacties die wij tijdens de onderhandelingen over de Grafimedia-cao van leden hebben gekregen waren niet mals.’

Laura Vermeulen van CNV

Werkgeversonderhandelaar Marcel de Rooij heeft onderhandelingen over talrijke cao’s gevoerd en meldde in het persgesprek dat het huidige eindbod van in totaal + 10% tot 1 april 2026 in de pas loopt met andere, vergelijkbare sector-cao’s die de laatste maanden zijn afgesloten. Daarmee geconfronteerd, wijst Vermeulen op een belangrijk verschil: ‘Die nieuwe cao’s waren vaak niet voorafgegaan door een zo langdurige cao - van 27 maanden, met maar 6,5% loonsverhoging - als in de grafimediasector. In veel van die sectoren zat dus in de vorige cao al een stuk loonsverhoging door inflatie verdisconteerd. Juist omdat in de grafimediasector werknemers al zo lang - terwijl de prijzen maar bleven stijgen - op die 6,5% loonsverhoging zijn blijven steken, is dit eindbod zo teleurstellend.’

‘Grafimediasector prijst zichzelf uit de arbeidsmarkt’

Ook over het argument dat in het eindbod is uitgegaan van het draagvermogen van een gemiddeld presterend grafimediabedrijf, is Vermeulen sceptisch: ‘Veel grotere bedrijven in de grafimediasector draaien heel goed. Als de kleinere bedrijven niet meer dan in totaal 10% loonsverhoging over twee jaar kunnen betalen, dan moet je je afvragen wat hun levensvatbaarheid sowieso voorstelt. Zij moeten in deze tijd toch ook personeel aan zich binden? Misschien dat het huidige personeel nog niet op zoek gaat naar ander werk, gegeven het familiaire kenmerk van de kleinere bedrijven in deze sector en het feit dat veel werknemers al op leeftijd zijn. Maar met dit eindbod kom je op salarisniveaus waarmee de grafimediasector zichzelf uit de arbeidsmarkt prijst. En zonder aantrekkingskracht op jonge mensen kom je in deze sterk vergrijsde sector snel in de problemen.’

De Unie: ‘Heel mager, maar onze leden beslissen zelf’

Bestuurder Gerard van der Lit van vakbond De Unie spreekt van een ‘heel mager’ eindbod. De Unie legt dit eindbod in tegenstelling tot CNV neutraal aan de leden voor: ‘Wij leggen voorstellen altijd neutraal aan onze leden voor, omdat wij vinden dat zij daar zelf hun eigen mening over moeten vormen. Maar zowel De Unie als deze leden - daarover krijgen wij signalen - zijn erg teleurgesteld over dit eindbod. De loonstijging in de nieuwe cao zou vanwege de inflatie van de laatste jaren veel hoger moeten zijn. Tegelijkertijd krijgen wij onvoldoende signalen van actiebereidheid, waardoor het ook de vraag is wat voor zin het zou hebben om dit eindbod met een negatief advies aan de leden voor te leggen.

Wij horen van onze leden die werken in de veelal kleinere bedrijven in deze sector geregeld terug: “Het heeft geen zin voor mij om in ons kleine bedrijf te gaan staken.” Toch sluit ik ook niets uit: de leden bepalen hoe zij zich tot dit eindbod willen verhouden; zij zullen zichzelf misschien ook afvragen wat zij nu willen. Tijdens het onderhandelingsproces richting een nieuwe Grafimedia-cao hebben wij al van meerdere leden vernomen dat zij zich oriënteren op technisch werk in een andere sector.’ Leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen vóór 31 mei.

FNV: ‘Meer dan alleen kruimels’

De FNV deelde koeken uit tijdens de Ledenraad van werkgeversorganisatie KVGO op 15 mei, waar het eindbod vastgesteld werd. In een reactie op het eindbod zegt Jos Cohen, onderhandelaar van de FNV: ‘We deelden koeken uit aan de werkgevers en wezen hen erop dat het niet de bedoeling was dat werknemers alleen de kruimels zouden krijgen. De werkgevers waardeerden onze actie en vonden het een goede zaak dat we er stonden. Maar net als hun eindbod bleek die waardering een lege huls.’

Op hun websites geven CNV en FNV aan het argument van de werkgevers dat veel, met name kleine, drukkerijen in de branche het moeilijk hebben en op omvallen staan, te begrijpen. Maar onder de indruk ervan zijn ze niet. Vermeulen: ‘Dit roepen werkgevers al jaren. En al jaren gaan we er om begrijpelijke redenen in mee. Maar ondertussen draaien veel grote bedrijven gewoon goed. En we kunnen niet nog twee jaar de risico’s van de zwakkere bedrijven afwentelen op alle werknemers in de branche. Zij lopen inmiddels zo ver achter op de inflatie, dat het tijd is voor de sector als geheel om over de brug te komen. Op bedrijfsniveau kunnen we altijd nog het gesprek aangaan.’

CNV en FNV leggen het eindbod van de werkgevers voor aan hun achterban met het advies er niet mee akkoord te gaan. ‘Wijzen de leden het daadwerkelijk af, dan gaan CNV, FNV en De Unie zich beraden op vervolgstappen. Acties liggen daarbij voor de hand’, aldus CNV en FNV.


Tekst: Wim Danhof


Wekelijks het laatste nieuws in je inbox met de PRINTmatters nieuwsbrief