Abonneren  Inloggen

Duurzaamheidssubsidie large format print

15 januari 2024

Een unieke samenwerking tussen Centexbel-VKC en VIGC resulteert in driejarige COOCK+ subsidietraject (2024 – 2026) om de overgang van de grafische sector naar een meer circulaire economie te brengen. De deur voor deelname uit NL staat op een klein kiertje.

Voor de eerste keer sinds het ontstaan van beide organisaties slaan Centexbel-VKC (Kenniscentrum voor de Textiel- en Kunststoffensector) en VIGC (Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie) de handen ineen om via marktklare concepten de ‘large format print & sign sector’ klaar te stomen voor een circulaire economie.

Handvatten dankzij inzichten

Het zogenoemde GRACE-project wil de ‘large format print & sign sector’ handvatten bieden om hun producten meer circulair te maken. Dit gebeurt door inzicht te geven in de mogelijkheden van materiaalefficiëntie, materiaalhergebruik en recyclage via opleidingen, demonstraties en publicaties.
GRACE staat voor: de overgang van de GRAfische sector naar een meer Circulaire Economie.

Kennis delen

Beide partijen richten zich tot alle bedrijven in de waardeketen van large format print & sign om binnen deze thematiek kennis te delen, overzicht en inzicht te creëren en waar nodig bijkomend onderzoek te doen en op die manier een brug te slaan tussen alle partijen.

Expertise

Het GRACE-project steunt op de kennis van de grafische sector waarover VIGC beschikt en op de expertise van Centexbel-VKC en VIGC op het gebied van circulariteit. Wij willen in dit project inzetten op een geïntegreerde aanpak door:

− De bestaande circulaire initiatieven in kaart te brengen, bekend te maken en te toetsen
− De productie- en afvalstromen in kaart te brengen om de nodige actoren in de volledige waardeketen te identificeren.

Coördineren

Het einddoel is om op een onderbouwde manier meer bewustwording en gecoördineerde actie te creëren binnen de sector. We bekijken de problemen op verschillende niveaus en streven naar het verbeteren van circulariteit op basis van de principes van het Reduce, Reuse en Recycle principe.

Ondernemers in Vlaanderen

Het is een project dat wordt gesubsidieerd door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen), dit is een overheidsdienst voor alle ondernemers in Vlaanderen. Hun doel is innovatie en ondernemerschap te stimuleren en ondersteunen en bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat.

Open voor alle Europese landen

Ondanks dat het hier gaat om Vlaamse subsidies ter stimulering van de Vlaamse grafische industrie staat de deur voor belangstelling uit Nederland op een klein kiertje. Daarover meldt het VIGC: ‘Belangrijkste is dat het project open is voor alle Europese landen. Nederlandse bedrijven zijn welkom op alle projectactiviteiten (presentaties, opleiding, workshops,…). Op de publicaties in het kader van dit project staan geen restricties (open toegang). Het is ook geen enkel probleem om Nederlandse bedrijven te raadplegen voor zaken als meningen, info uit te wisselen en ervaringen te delen.’

Begeleidingsgroep

Verder wordt er voor dit project een begeleidingsgroep samengesteld met als doel 2x per jaar samen te komen. Het staat iedereen binnen Europa vrij om aan deze begeleidingsgroep deel te nemen. Het is niet vrijblijvend: als je deelneemt moet je een 'reglement van orde’ ondertekenen. Hierin staat onder meer dat je verwacht wordt op de meetings, en hier adviezen en aanbevelingen formuleert.

Eerste meeting toegankelijk voor iedereen

De eerste meeting (28 februari) is een open meeting, in de daarop volgende meetings worden enkel degenen die het reglement ondertekend hebben uitgenodigd. Die eerste samenkomst vindt plaats op 28 februari om 14u bij Centexbel-VKC (Technologiepark Zwijnaarde 70 in Gent).

Info en inschrijven

Meer info en inschrijven kan via https://www.centexbel.be/en/agenda/kick-off-grace.
Deelname aan de begeleidingsgroep is gratis, inschrijving verplicht.

Senior Innovation Consultant Fons Put (VIGC) en voor Willem Uyttendaele, onderzoeker “textielfunctionalisering en oppervlaktemodificatie” (Centexbel-VKC) coördineren het project.

Contact:
Willem Uyttendaele, Centexbel-VKC wu@centexbel.be +32 (0)9 241 86 83
Fons Put, VIGC Fons.put@vigc.be +32 (0)495 232 134

Afbeelding: Pixabay