Abonneren  Inloggen

Optimistische KVGO meeting

31 mei 2023

Op dinsdag 30 mei organiseerde het KVGO een ledenbijeenkomst in de Grafische Werkplaats Amsterdam. De diverse (ook voor niet-leden toegankelijke) activiteiten op deze dag met de titel Prettig Ongerust straalden optimisme uit.

Een man of 70 nam de moeite om dit leuk georganiseerde event op een bijzondere grafische plek bij te wonen. Onder de grafici waren naast huidig voorzitter Dick Naafs ook oud-KVGO voorzitters Ad Molier, Klaas Koekkoek en Cees Verweij aanwezig, onder meer voor het afscheid van vertrekkend directiesecretaresse Tessa Schlüter.

Terugkeren op het honk

KVGO-directeur Brecht Grieten gaf aan dat alle inzet van de vereniging richting (potentiële) leden leidt tot een voorzichtige toename van toetreders tot de vereniging en tot goede gesprekken met leden die weer terug willen keren op het honk. Ook gaf hij aan dat desondanks dat positieve resultaat het ledenaantal stokt als gevolg van het dit jaar flink groeiend aantal grafische bedrijven dat stopt.

Nieuw: barometer

Om naar de politiek duidelijk te maken wat de situatie in de branche is, startte het KVGO de ‘Barometer’. Het instrument is nu nog in opbouw, maar moet over enige tijd de werkelijke situatie van de grafimedia-ondernemers weergeven. Grieten vertelde dat zo’n meer gedetailleerd inzicht nodig is om sterker te staan in de discussies met de politiek, dat zich alleen baseert op CBS-cijfers, die de nuance overslaan.

Ook nieuw: branche promotie campagne

Een ander initiatief is de nieuwe branche promotie campagne ‘Indruk’. Om deze campagne onderbouwd en goed gericht in te zetten, schakelt de branchevereniging het Haagse bureau Studio Piraat in. ‘Geen imagocampagne, maar een bewustwordingscampagne.’ Dat was de duiding van de campagne die Dion van der Spek, mede-eigenaar en strategy director van Studio Piraat gaf. Na onderzoek onder een diverse groep Nederlanders -van jong tot oud- bleek dat als je mensen uitlegt wat er moet gebeuren om jou je pak hagelslag van de schappen te kunnen laten pakken, er wel degelijk interesse is voor ons mooie vak.

De nieuwe branche promotie campagne ‘Indruk’ zet in op bewustwording.

Inzet op ‘Gouden generatie’

En er blijkt niet alleen interesse in het vak te zijn, maar ook interesse om in de branche te gaan werken. Een nuttige analyse die juist door dat soort ‘hagelslag-voorbeelden’ drukwerk bij alle Nederlanders als mooi en interessant vak op het netvlies moet krijgen. De campagne, waartoe ook de website Indruk.nu hoort, moet een ‘positief vriendelijk merk’ uitstralen. De mensen in de leeftijdscategorie van 18 tot 26 jaar waren zeer geïnteresseerd. Die ‘gouden generatie’, zoals Van der Spek het noemt -vanwege het belang als instroom voor de branche- wordt benaderd via kanalen als Instagram en YouTube.

Elke euro levert 3 euro op

Het belang van vitaal personeel werd benadrukt door Fianne Stroeken. De inzet op vitaal personeel levert ondernemingen, naast enthousiastere mensen, ook geld op. Veel ondernemers hebben geen goed beeld van de kosten van verzuim. Ongeveer 30 procent schat dat bedrag juist in. Gemiddeld kost een zieke werknemer het bedrijf zo’n 250 euro per dag. Volgens Stroeken levert elke euro die je besteedt aan ‘duurzame inzetbaarheid’ 3 euro op. Zo’n rendement haal je niet met handel op de beurs.


Geen nieuws uit de grafische wereld missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PRINTmatters