Abonneren  Inloggen

Onderhandelingen Grafimedia cao worden heropend

29 november 2018

Het KVGO meldt dat de formele onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia cao op maandag 3 december hervat worden. Werkgevers en vakbonden hebben na een aantal informele gesprekken voldoende aanknopingspunten gevonden om weer met elkaar om tafel te gaan zitten.

Van de KVGO-site
De cao-partijen hebben na het ontstaan van de impasse op 21 juni dit jaar niet meer met elkaar onderhandeld. Wel is er achter de schermen met elkaar gesproken om te kijken hoe de onderhandelingen weer vlot getrokken konden worden.
“Tijdens die gesprekken hebben we vooral gekeken of de enorme kloof tussen ons verkleind kan worden zodat het zinvol is om de onderhandelingen te heropenen. We zijn er nog niet, maar ik heb er vertrouwen in dat we voor zowel werkgevers als werknemers tot een acceptabel akkoord kunnen komen”, benadrukt Frans Beun, voorzitter van de cao-werkgeversdelegatie.